پرداخت مشتریان در نرم افزار چالاک حساب
پرداخت مشتریان در نرم افزار چالاک حساب

پرداخت هاي فروش مشترياني که براي آنها فاکتور صادر کرده ايد، را به صورت نقدي و يا چک در اين بخش برنامه حسابداری شخصی چالاک ثبت مي کنيد.

از بخش نام مشتري با وارد کردن حروف اول نام مشتري و يا انتخاب مستقيم از ليست، پرداخت هاي مشتري و وضعيت کلي وي نمايش داده مي شود.

با کليک روي پرداخت جديد وارد فرم ثبت پرداخت مي شويد. مانند تصوير زير مي توانيد نوع پرداخت نقد و يا چک را انتخاب کنيد.

ثبت پرداخت در حالت نقدي

ثبت پرداخت در حالت نقدي
ثبت پرداخت در حالت نقدي

ثبت پرداخت در حالت چک

ثبت پرداخت در حالت چک
ثبت پرداخت در حالت چک

در هر دو حالت حسابي که مبلغ به آن وارد مي شود را بايد انتخاب کنيد.

نکته مهم: با ثبت پرداخت در حالت چک بعد از ثبت پرداخت آن چک هم به بخش ليست چک ها اضافه مي شود و نيازي به ثبت مجدد چک در آن بخش نيست.

پرداخت هاي مشتريان را در بازه زماني دلخواه و در حالت گزارش همه پرداخت ها و يا گزارش پرداخت هاي غيرنقدي/چک پرينت کنيد.

پرینت پرداخت های مشتری
پرینت پرداخت های مشتری