واریز به حساب در نرم افزار چالاک حساب
واریز به حساب در نرم افزار چالاک حساب

در اين بخش از نرم افزار حسابداری شخصی چالاک به صورت دستي مي توانيد، مبالغي را به موجودي حساب ها اضافه کنيد. در تمامي بخش هاي نرم افزار که مبلغي به حساب واريز مي شود، نام حساب بايد انتخاب شود. اين بخش براي وقت هايي کاربرد دارد که به صورت دستي مبلغي به حساب وارد مي شود.

نکته : براي حذف هرکدام از واريزي ها در روي جدول روي آيکن حذف کليک کنيد.

براي ويرايش هر کدام از موارد در روي جدول روي آن دوبار کليک کنيد، تا پنجره ويرايش باز شود.

در پايين همين بخش مي توانيد، بر حسب تاريخ و يا نوع حساب ، واريزي ها را مشاهده يا پرينت کنيد.