ويرايش فاکتور هاي فروش در نرم افزار چالاک حساب
ويرايش فاکتور هاي فروش در نرم افزار چالاک حساب

براي مشاهده و ويرايش فاکتورهاي مشتريان از اين بخش نرم افزار چالاک  استفاده کنيد. مانند تصوير زير از بخش نمايش فاکتورهاي مشتري نام مشتري مورد مورد را انتخاب کنيد، تا فاکتور هاي او در ليست نمايش داده شوند.

مانند تصوير زير ليست فاکتور هاي مشتري نمايش داده مي شوند.

فاکتور مشتری
فاکتور مشتری

نکته مهم: براي ويرايش فاکتور روي هر کدام دوبار کليک کنيد، تا بتوانيد به بخش ويراش فاکتور وارد شويد.

براي پرينت فاکتور و يا حذف هر فاکتور روي ايکن آن کليک کنيد.

در همين بخش مي توانيد بر اساس تاريخ بين دو بازه دلخواه، فاکتور هاي فروش ثبت شده را مشاهده کنيد.

فاکتور ثبت شده
فاکتور ثبت شده

ليست فاکتور هاي ثبت شده در بازه زماني دلخواه در ليست سمت چپ قرار مي گيرند، که هرکدام را مي توانيد پرينت، حذف و يا ويرايش کنيد.

همچنين به وارد کردن شماره فاکتور مي توانيد اطلاعات فروش آن فاکتور را مشاهده کنيد.

شماره فاکتور
شماره فاکتور