صفحه اصلی نرم افزار چالاک حساب

نمودار درصد درآمد و هزينه ها

در بخش اول نرم افزار حسابداری چالاک نمودار هزينه ها و درآمد ها را بر حساب ماه جاري ، هفته جاري و روز جاري مشاهده مي کنيد.

درصد هزينه و درآمد هر کدام از گروه ها را بر حسب بازه زماني انتخاب شده مي توانيد مشاهده کنيد.

واريز و برداشت هاي روز جاري

در اين بخش مبلغي که به حساب ها واريز شده است و يا از حساب ها برداشت شده را مشاهده مي کنيد.

بخش هزينه،درآمد، فاکتور، چک و اقساط

در بخش ليست اطلاعات ثبت شده از موارد بالا را مشاهده مي کنيد. روي هر کدام از موارد کليک کنيد تا اطلاعات ثبت شده روز جاري را مشاهده کنيد به طور مثال با کليک رو فاکتور، ليست فاکتور هاي ثبت شده در بخش فروشگاه در روز جاري را مشاهده خواهيد کرد.

با کليک روي 3 نقطه مي توانيد هر کدام از موارد را مشاهده و يا ويرايش کنيد.

خلاصه عملکرد ماه جاري

در اين بخش خلاصه اي که امور حسابداري شخصي در ماه جاري را مشاهده خواهيد کرد.

سررسيد ها

نرم افزار سررسيد اقساط، چک ها، پرداخت مشتريان و پرداخت خريد کالا را به شما يادآوري خواهد کرد. با کليک روي هر کدام از موارد مي توانيد سررسيد آنها را مشاهده کنيد.

نمودار سالانه هزينه و درآمد

در بخش مي توانيد نمودار سالانه درآمد و هزينه ها را مشاهده کنيد. رسم نمودار بر اساس اطلاعات ثبت شده در بخش هزينه ها و درآمد ها نمايش داده مي شود و اين نمودار براي قسمت فروشگاه و درآمد آنجا نيست.