لیست فاکتور های خرید در نرم افزار چالاک حساب
لیست فاکتور های خرید در نرم افزار چالاک حساب

این بخش نرم افزار حسابداری شخصی چالاک مربوط به لیست فاکتور های خرید در نرم افزار چالاک حساب می باشد شکا می توانید براي مشاهده و ويرايش فاکتورهاي از اين بخش استفاده کنيد.

مانند تصوير زير از بخش نمايش فاکتورهاي خريد نام طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنيد، تا فاکتور هاي آن در ليست نمايش داده شوند.

مانند تصوير زير ليست فاکتور هاي خريد نمايش داده مي شوند.

فاکتور هاي خريد
فاکتور هاي خريد

نکته مهم: براي ويرايش فاکتور روي هر کدام دوبار کليک کنيد، تا بتوانيد به بخش ويراش فاکتور وارد شويد.

براي پرينت فاکتور و يا حذف هر فاکتور روي ايکن آن کليک کنيد.

در همين بخش مي توانيد بر اساس تاريخ بين دو بازه دلخواه، فاکتور هاي خريد ثبت شده را مشاهده کنيد.

نمایش فاکتور
نمایش فاکتور

ليست فاکتور هاي ثبت شده در بازه زماني دلخواه در ليست سمت چپ قرار مي گيرند، که هرکدام را مي توانيد پرينت، حذف و يا ويرايش کنيد.

همچنين به وارد کردن شماره فاکتور مي توانيد اطلاعات خريد آن فاکتور را مشاهده کنيد.

ليست فاکتور هاي ثبت شده
ليست فاکتور هاي ثبت شده