پرداخت خرید کالا در نرم افزار چالاک حساب
پرداخت خرید کالا در نرم افزار چالاک حساب

این قسمت از نرم افزار حسابداری شخصی چالاک مربوط به پرداخت خرید کالا در نرم افزار چالاک حساب  می باشد پرداخت هاي خريد کالا که به صورت نقدي و يا چک مي باشد، را در اين بخش ثبت مي کنيد.

از بخش طرف حساب با وارد کردن حروف اول نام طرف حساب و يا انتخاب مستقيم از ليست، پرداخت هاي ثبت شده و وضعيت کلي وي نمايش داده مي شود.

با کليک روي پرداخت جديد وارد فرم ثبت پرداخت مي شويد. مانند تصوير زير مي توانيد نوع پرداخت نقد و يا چک را انتخاب کنيد.

ثبت پرداخت در حالت نقدي

ثبت پرداخت در حالت نقدي
ثبت پرداخت در حالت نقدي

ثبت پرداخت در حالت چک

ثبت پرداخت در حالت چک
ثبت پرداخت در حالت چک

در هر دو حالت حسابي که مبلغ از آن برداشته مي شود، را بايد انتخاب کنيد.

نکته مهم: با ثبت پرداخت در حالت چک بعد از ثبت پرداخت ، آن چک هم به بخش ليست چک ها اضافه مي شود و نيازي به ثبت مجدد چک در آن بخش نيست.

پرداخت هاي خريد کالا را در بازه زماني دلخواه و در حالت گزارش پرينت همه پرداخت ها و يا گزارش پرينت صورت وضعيت چک ها را مشاهده کنيد.

پرینت پرداخت ها
پرینت پرداخت ها