فروش سریع در رم افزار چالاک حساب
فروش سریع در نرم افزار چالاک حساب

براي مشاهده و ويرايش فاکتورهاي مشتريان از اين بخش نرم افزار حسابداری چالاک استفاده کنيد.

در مواقعي که نياز به ثبت مشخصات مشتري نيست و فروش به صورت نقدي انجام مي شود از اين بخش استفاده کنيد.

این قسمت آموزش فروش سریع در نرم افزار چالاک است در این قسمت به صورت پيشفرض فروش روز جاري نمايش داده مي شود، با تغيير تاريخ فروش مي توانيد گزارش فروش هاي آن تاريخ را مشاهده کنيد.

جهت ويرايش هر کدام از فروش ها در روي جدول رو رکورد آن دوبار کليک کنيد.

براي ثبت فروش جديد روي کليد ثبت فروش جديد کليک کنيد، تا پنجره زير نمايش داده شود.

فروش جدید
فروش جدید

در صورت نياز مي توانيد نام مشتري را هم يادداشت کنيد.

از بخش گروه و نوع کالا ، کالاي مورد نظر را انتخاب کنيد. در صورتي که کالاي مورد نظر شما در آن ليست نيست به بخش گروه بندي کالا و خدمات مراجعه کنيد و آنها را اضافه کنيد.

در زير کادر نوع کالا قيمت خريد و درآمد هر قلم کالا قابل مشاهده است. توجه داشته باشيد ميزان درآمد و قيمت خريد محصولات شما در فاکتور براي مشتري قابل مشاهده نيست.

در پايين همين بخش مبلغي که از مشتري دريافت مي شود. بايد نوع حسابي که به آن واريز مي شود را تعيين کنيد.

ميزان فروش و درامد روزانه شما قابل مشاهده و پرينت است.

ميزان فروش و درامد
ميزان فروش و درامد

نحوه پرينت خريد براي مشتري

در صورت نياز مي توانيد مانند تصوير زير رسيد خريد را براي مشتري پرينت کنيد.

رسید خرید مشتری
رسید خرید مشتری

در کنار هر قلم جنس يک کادر انتخاب وجود دارد، که با کادر قرمز رنگ مشخص شده است. اقلام فروخته شده مشتري را انتخاب کنيد و در نهايت روي چاپ رسيد مشتري کليک کنيد.

رسيد مشتري
رسيد مشتري

براي پرينت رسيد حتما بايد يک مورد انتخاب شود.