ثبت درآمد ها در نرم افزار چالاک حساب
ثبت درآمد ها در نرم افزار چالاک حساب

در این بخش برنامه حسابداری چالاک مانند تصویر بالا مي توانيد درآمدها را در گروه بندي هاي مختلف ثبت کنيد و درصد درآمد ثبت شده هر کدام از آنها را در صفحه اصلي نرم افزار مشاهده کنيد.

مي توانيد گزارش کاملي از درآمد ها را در بازه زماني دلخواه مشاهده و پرينت کنيد.

نکته : براي حذف هرکدام از درآمدها در روي جدول روي آيکن حذف کليک کنيد.

براي ويرايش هر کدام از موارد در روي جدول روي آن دوبار کليک کنيد، تا پنجره ويرايش باز شود.

براي ثبت درآمد ها مي توانيد گروه بندي و زير گروه هاي مختلف ايجاد کنيد.

براي اين کار در فضاي خالي سمت چپ راست کنيد، تا مانند تصوير زير منوي ايجاد گروه بندي و زيرگروه ها نمايش داده شود.

ثبت درآمد جدید
ثبت درآمد جدید

براي ايجاد زيرگروه ابتدا گروه درآمد را انتخاب و سپس راست روي آن راست کليک کنيد و بعد افزودن زيرگروه را انتخاب کنيد.

ایجاد زیر گروه برای نرم افزار چالاک حساب
ایجاد زیر گروه برای نرم افزار چالاک حساب

براي اين کار روي کليد ثبت درآمد جديد کليک کنيد تا مانند تصوير زير پنجره جديدي باز شود.

نرم افزار چالاک حساب
نرم افزار چالاک حساب

براي ثبت هر درآمد حسابي که مبلغ به آن واريز شده است، را مي توانيد تعيين کنيد.

در بخش بررسي موجودي حساب ها ليست واريز و برداشت هاي هر حساب را مي توانيد مشاهده کنيد.

مي توانيد براي گروه درآمدها هيچ زيرگروهي اينجاد نکنيد اما پيشنهاد مي کنيم، گروه بندي درامد ها را انجام دهيد تا در صفحه اصلي نرم افزار مانند تصوير زير درصد درآمد همه گروه ها را مشاهده کنيد.

گروه درآمد ها
گروه درآمد ها