ثبت وام و اقساط در نرم افزار چالاک حساب
ثبت وام و اقساط در نرم افزار چالاک حساب

در این بخش از آموزش نرم افزار چالاک به آموزش  ثبت وام و اقساط در نرم افزار چالاک حساب می پردازیم. شما وام هايي که دريافت ميکنيد و يا خريد هايي که پرداخت آن را قسط بندي ميکنند، را در اين بخش ثبت کنيد.

نکته : براي حذف هرکدام از قسط ها در روي جدول روي آيکن حذف کليک کنيد.

براي ويرايش هر کدام از موارد در روي جدول روي آن دوبار کليک کنيد، تا پنجره ويرايش باز شود.

جهت ثبت وام يا قسط جديد روي کليد ثبت وام/قسط جديد جديد کليک کنيد.

مانند تصوير زير اطلاعات مورد نظر را ثبت کنيد.

ثبت وام و اقساط
ثبت وام و اقساط

بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نظر و ثبت آن ، نرم افزار قسط بندي را محاسبه مي کند و مانند تصوير زير آن را انجام مي دهد.

محاسبه کردن قسط بندی
محاسبه کردن قسط بندی

در اين بخش ديرکرد و مدت زمان باقيمانده هر قسط را ميتوانيد مشاهده کنيد.

جهت ويرايش هر قسط در روي جدول دوبار کليک کنيد.

و براي حذف هر قسط روي ايکن حذف کليک کنيد.

با کليک روي دکمه پرينت ميتوانيد قسط ها را پرينت کنيد.

پرینت قسط بندی
پرینت قسط بندی

براي افزودن قسط جديد روي دکمه قسط جديد کليک کنيد.

در صورتي که قسطي را پرداخت کرديد، در روي جدول روي آن دوبار کليک کنيد و وضعيت آن را به پرداخت شده تغيير دهيد.

پرداخت قسط
پرداخت قسط

در اين بخش حسابي که مبلغ قسط از برداشته مي شود، را مي توانيد تعيين کنيد.