ثبت پس اندار در نرم افزار چالاک حساب
ثبت پس اندار در نرم افزار چالاک حساب

شما می توانید در این بخش از نرم افزار حسابداری چالاک پس انداز هایتان را در اين بخش از نرم افزار ثبت کنيد.

نکته : براي حذف هرکدام از پس انداز ها در روي جدول روي آيکن حذف کليک کنيد.

براي ويرايش هر کدام از موارد در روي جدول روي آن دوبار کليک کنيد، تا پنجره ويرايش باز شود.

جهت اضافه کردن مورد جديد روي دکمه پس انداز جديد کليد کنيد.

مانند تصوير زير مي توانيد پس انداز ها را ثبت کنيد.

ثبت پس انداز جدید
ثبت پس انداز جدید

مانند تصوير زير مي توانيد گزارش پس انداز ها را پرينت کنيد.

گزارش پس انداز
گزارش پس انداز