حساب های دو طرفه در نرم افزار چالاک حساب
حساب های دو طرفه در نرم افزار چالاک حساب

در این بخش از نرم افزار حسابداری شخصی چالاک در صورتي که با يک شخص يا شرکتي به صورت همزمان دريافتي و پرداختي داريد اطلاعلات آن را در اين بخش وارد کنيد.

نکته : براي حذف هرکدام از حساب ها در روي جدول روي آيکن حذف کليک کنيد.

براي ويرايش هر کدام از موارد در روي جدول روي آن دوبار کليک کنيد تا پنجره ويرايش باز شود.

براي هر حساب کليد پرداخت/دريافت وجود دارد، که با کليک روي آن پنچره دريافت و پرداخت هاي حساب نمايش داده مي شود.

دريافت و پرداخت هاي حساب
دريافت و پرداخت هاي حساب

با کليک روي کليد پرداخت/دريافت جديد مانند تصوير زير مي توانيد، پرداخت ها و دريافتي هاي آن را ثبت کنيد.

فاکتور خرید
فاکتور خرید

مانند تصوير زير مي توانيد گزارش هر حساب را مشاهده يا پرينت کنيد.

حساب های دو طرفه