برداشت از حساب در نرم افزار چالاک حساب
برداشت از حساب در نرم افزار چالاک حساب

اين بخش از نرم افزار حسابداری چالاک به صورت دستي مي توانيد، مبالغي را از موجودي حساب ها برداشت کنيد. در تمامي بخش هاي نرم افزار که مبلغي از حساب برداشت مي شود، نام حساب بايد انتخاب شود. اين بخش براي وقت هايي کاربرد دارد که به صورت دستي مبلغي از حساب برداشته مي شود.

نکته : براي حذف هرکدام از برداشت ها در روي جدول روي آيکن حذف کليک کنيد.

براي ويرايش هر کدام از موارد در روي جدول روي آن دوبار کليک کنيد، تا پنجره ويرايش باز شود.

در پايين همين بخش مي توانيد، بر حسب تاريخ و يا نوع حساب ، واريزي ها را مشاهده يا پرينت کنيد.

گزارش برداشت از حساب
گزارش برداشت از حساب