درآمد و ميزان فروش
درآمد و ميزان فروش

در بخش از نرم افزار چالاک درآمد و ميزان فروش بر اساس قيمت خريد و فروش کالا در بخش معرفي کالا، درآمد و ميزان فروش محاسبه مي شود.

گزارش درآمد و فروش ميتواند بر حساب سالانه باشد که در اين حالت کل فروش و درآمد هر ماه يکجا نمايش داده مي شود. مانند تصوير بالا

و يا اين گزارش مي تواند در حالت ماهانه باشد که در اين حالت درآمد و فروش هر روز آن ماه نمايش داده مي شود.

درآمد و ميزان فروش
درآمد و ميزان فروش

با کليک روي پرينت گزارش مانند تصوير زير مي توانيد گزارش آنرا پرينت کنيد.

پرينت گزارش
پرينت گزارش