معرفی حساب ها در نرم افزار چالاک حساب
معرفی حساب ها در نرم افزار چالاک حساب

براي واريز و برداشت ها در نرم افزار حسابداری چالاک مي توانيد حساب هاي مختلف در داخل نرم افزار ثبت کنيد. واريز ها شامل پس انداز، درآمدها،واريز مستقيم به حساب ، پرداخت مشتريان و پرداخت بخش فروشگاه مي باشند.

برداشت ها شامل هزينه ها ،برداشت مستقيم از حساب ، پرداخت وام و اقساط و پرداخت خريد کالا مي باشند.

نکته : براي حذف هرکدام از حساب ها در روي جدول روي آيکن حذف کليک کنيد.

براي ويرايش هر کدام از موارد در روي جدول روي آن دوبار کليک کنيد، تا پنجره ويرايش باز شود.

مانند تصوير بالا حساب هاي مورد نياز خود را در نرم افزار ثبت کنيد . به صورت پيشفرض يک حساب بايد در نرم افزار وجود داشته باشد.

با مراجعه به بخش موجودي حساب ها مي توانيد، ريز برداشت و واريز و موجودي فعلي هر حساب را مشاهده کنيد.