ثبت هزینه در نرم افزار چالاک حساب
ثبت هزینه در نرم افزار چالاک حساب

در این قسمت نرم افزار حسابداری شخصی چالاک مي توانيد هزينه ها را در گروه بندي هاي مختلف ثبت کنيد و درصد هزينه ثبت شده هر کدام از آنها را در صفحه اصلي نرم افزار مشاهده کنيد.

 سپس مي توانيد گزارش کاملي از هزينه ها را در بازه زماني دلخواه مشاهده و پرينت کنيد.

نکته : براي حذف هر کدام از هزينه ها در روي جدول روي آيکن حذف کليک کنيد.

براي ويرايش هر کدام از موارد در روي جدول روي آن دوبار کليک کنيد تا پنجره ويرايش باز شود.

براي ثبت هزينه ها مي توانيد گروه بندي و زير گروه هاي مختلفی را ايجاد کنيد.

براي اين کار در فضاي خالي سمت چپ راست کنيد، تا مانند تصوير زير منوي ايجاد گروه بندي و زيرگروه ها نمايش داده شود.

ثبت هزینه جدید
ثبت هزینه جدید

براي ايجاد زيرگروه ابتدا گروه هزينه را انتخاب و سپس روي آن راست کليک کنيد و بعد افزودن زيرگروه را انتخاب کنيد.

ایجاد زیر گروه
ایجاد زیر گروه

براي اين کار روي کليد ثبت هزينه جديد کليک کنيد تا مانند تصوير زير پنجره جديدي باز شود.

ثبت هزینه
ثبت هزینه

براي ثبت هر هزينه حسابي که مبلغ از آن برداشته شده است، را مي توانيد تعيين کنيد.

در بخش بررسي موجودي حساب ها ليست واريز و برداشت هاي هر حساب را مي توانيد مشاهده کنيد.

مي توانيد براي گروه هزينه ها هيچ زيرگروهي ايجاد نکنيد اما پيشنهاد مي کنيم گروه بندي هزينه ها را انجام دهيد، تا در صفحه اصلي نرم افزار مانند تصوير زير درصد هزينه همه گروه ها را مشاهده کنيد.

گروه بندی هزینه ها
گروه بندی هزینه ها